Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

 

 

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, prowadzony jest monitoring wizyjny.

 

1.      Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku z siedzibą w Lesku przy ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. 

2.      W Szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3.      Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:

·      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

·      Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

·      art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

4.      Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.

5.      Nagrania z monitoringu są przechowywane do 14 dni.

6.      Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.

7.      Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

10.  Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

11.  Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.