Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

 

Lp.

 

Rodzaj imprezy

Termin

Forma

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Akademia

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Pedagodzy szkolni

Wychowawcy klas

2.

Pasowanie na ucznia szkoły

 

 

Do uzgodnienia

Akademia

Wychowawcy kl.I-

 

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

 

12.10.2018

Akademia

Dziedzic D. , E. Ramżyńska, E. Podhorodecka,  G. Rychlicka, S. Jokiel,

Kociuba M. R. Wolan

J Pancerz

Lewandowska str.

Internetowa

Kaczanowicz, Lasota

 

 

 

Dzień Papieski

16.10.2018

 

Ks. Rafał Grzebyk,

E. Mikołajczak

4.

Święto Niepodległości

09.11.2018

Akademia

B. Bobula

A. Brajewska

R. Janik

D. Skowroński

E. Krawiec

5.

Andrzejki

Listopad 2018

Dyskoteka

Pedagog R. Pawlik, A. Sopata

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

 

Mikołajki szkolne

6 grudnia 2018 r.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

6.

Jasełka szkolne

Wspólne kolędowanie

21 grudnia 2018

Akademia

siostra B. Wilman

ks. L. Gocek

ks. R. Grzebyk

Wychowawcy klas

D. Lasota,

E. Klus

7.

Zabawy noworoczne

styczeń 2018

klasy SP

Zabawy

E. Podhorodecka

D. Dziedzic

S Jokiel

D. Rychlicka

E. Ramżyńska

A. Kaczanowicz

J. Pancerz

K. Mogilana

G. Nycz

K. Tomasik

B. Tomasik

R. Grzyb

8.

Powitanie wiosny

Marzec 2019

Impreza kulturalno-

artystyczna

D. Ząbkiewicz

D. Dziedzic

B. Tomasik

D. Lasota

D. Pakosz

M. Ząbkiewicz

J. Pietruszka

9.

Rekolekcje

marzec 2019

Uroczystości

kościelne

Katecheci

Wychowawcy klas

Wicedyrektor

10.

Dzień Patrona Szkoły

Kwiecień 2019

Akademia

A. Kaczanowicz

B. Jankowska

S. Górecka

11.

Dzień Ziemi

22 Kwiecień 2019

Akcja informacyjna, konkursy

D. Pakosz

E. Klus

J. Armata

K. Tomasik

J Pancerz

K. Mogilana

E. Mądry

12.

Święto - 3 Maja

30.04.2019

Akademia

A. Łach

M. Kociuba

B.Bobula

D. Lasota

D. Skowroński

R. Janik

A. Lewandowska

13.

Dzień Książki

Maj 2019

Akcja informacyjna, konkursy

E. Kardasz

A. Krzywińska

A. Lewandowska

E. Krawiec

14.

Dzień Matki

 

Maj 2019

Spotkania

Wychowawcy kl. I-III

15.

Dni Leska,

Dzień Dziecka

Czerwiec 2019

Imprezy sportowe i kulturalne.

Festyn dla ucz. kl. I-III

G. Nycz

R. Grzyb

A. Zemlak

R. Wolan

D. Ząbkiewicz

D. Dziedzic

E. Podhorodecka

S. Jokiel

G. Rychlicka

Wych. klas IV – VIII

Samorząd Uczniowski

16.

Rajd im. Wincentego Pola

Czerwiec 2019

Rajd

B .Bobula

B. Jankowska

17.

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-III

 

 

Klasy IV-VIII

 

Klasy III gimnazjum

21.06.2019

 

 

 

21.06.2019

 

19.06.2019?

Akademia

 

 

 

Akademia

Wychowawcy klas III

-E. Kunach

 

 

Wychowawcy klas VIII

-B. Jankowska

Wychowawcy klas III Gim.- A. Lewandowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

Zebrania z rodzicami

17 września 2018 r.

17 grudnia 2018 r.

4 lutego 2019 r.

13 maja 2019 r.

3 czerwca 2019 r.

Wybory Rad Oddziałowych i ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

wrzesień (na pierwszym zebraniu 17 września)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

2 listopada 2018

10 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019

2 maja 2019