GRONO PEDAGOGICZNE
2018/2019

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Ireneusz Benewiat
DYREKTOR

 informatyka

mgr Ewa Ramżyńska

edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Leszek Gocek


religia
mgr Bożena Bobula

historia, wychowawca świetlicy
mgr Izabela Boćko

plastyka, technika
mgr Agnieszka Brajewska

język polski

 


mgr Remigiusz Cecuła

muzyka
mgr Sylwia Jokiel edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Dziedzic

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bogumiła Feresztyn

wychowawca świetlicy


 


mgr Barbara Jankowska
język angielski
mgr Agnieszka Kaczanowicz
mgr Monika Kafara
język angielski


mgr Ewa Kardasz

nauczyciel bibliotekarz
mgr Ewelina Kunach

edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Krawczyk matematyka, wychowawca świetlicy
mgr Alicja Łach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Mikołajczak

religia
mgr Katarzyna Mogilana
język angielski
 mgr Grzegorz Nycz
wychowanie fizyczne
mgr Danuta Pakosz

przyroda
mgr Jadwiga Pancerz

matematyka,


mgr Renata Pawlik

pedagog szkolny
mgr Ewa Podhorodecka

edukacja wczesnoszkolna

 

 
mgr Grażyna Rychlicka

edukacja wczesnoszkolna

s. mgr Bożena Wilman

religia
mgr Renata Straszak

kierownik świetlicy szkolnej
wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Środoń

edukacja wczesnoszkolna


mgr Michał Ząbkiewicz
informatyka
mgr Dorota Ząbkiewicz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Zemlak

wychowanie fizyczne

 

 mgr Małgorzata Berezik

wicedyrektor, WDŻ

 

 mgr Jolanta Armata

chemia

 

 mgr Małgorzata Dudek

fizyka,, informatyka

 

mgr Ryszard Grzyb

w-f

 

mgr Klus Elżbieta

biologia

 

 


 

mgr Elżbieta Krawiec

język polski

 

Lasota Dorota

technika, plastyka, zajęcia artystyczne

 

mgr Alicja Lewandowska

język polski

 

mgr Elżbieta Mądry

geografia, wdż

 

mgr Agnieszka Mokrzyńska

matematyka

 

mgr Jolanta Pietruszka

język niemiecki

 

mgr Sylwia Górecka

wychowawca świetlicy

 

mgr Dariusz Skowroński

język angielski, historia

 

mgr Bożena Tomasik

matematyka

 

mgr Krzysztof Tomasik

język angielski

 

mgr Ryszard Wolan

w-f, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Renata Janik

wychowawca świetlicy, informatyka

 

mgr Anna Krzywińska

bibliotekarz

 

mgr Anna Sopata

pedagog

 

mgr Magdalena Cymerman Kowalik

doradztwo zawodowe

 

ks. mgr Rafał Grzebyk

religia

 


 

WYCHOWAWCY KLAS
2018/2019

 

1

I A

Ząbkiewicz Dorota (Dorota Bryndza)

2

I B

Łach Alicja

3

I C

Środoń Barbara

4

II A

Ramżyńska Ewa

5

II B

Rychlicka Grażyna

6

II C

Podhorodecka Ewa

7

II D

Jokiel Sylwia

8

III

Dziedzic Danuta

9

IV A

Krawiec Elżbieta

10

IV B

Mądry Elżbieta

11

IV C

Tomasik Bożena

12

IVD

Wolan Ryszard

13

V A

Tomasik Krzysztof

14

V B

Grzyb Ryszard

15

V D

Nycz Grzegorz

16

V c

Mogilana Katarzyna

17

VI A

Kaczanowicz Agnieszka

18

VI B

Lasota Dorota

19

VI C

Pakosz Danuta

20

VII A

Brajewska Agnieszka

21

VII B

Pancerz Jadwiga

22

VIIC

Ząbkiewicz Michał

23

VIIIA

Jankowska Barbara

24

VIIIB

Bobula Bożena

25

III A Gim

Lewandowska Alicja

26

III B Gim

Mokrzyńska Agnieszka

27

III C Gim

       Armata Jolanta